U bent nu hier: Home » Gelderland » Gooi

Psycholoog Gooi (4)

Psycholoog-vinder.nl bevat helaas nog geen psychologen in Gooi. Ga naar psycholoog Gelderland of ga naar direct contact met psychologen om via één e-mail in contact te komen met meerdere psychologen tegelijk. Hieronder worden nu resultaten getoond uit de provincie Gelderland.

«« « 1 2 3 4 5 » »»

Psychologenpraktijk Mens en Focus

Niet gevestigd in de plaats Gooi, maar wel in de provincie Gelderland.
Dominicanenstraat 91, 6521 KB Nijmegen (Gelderland)
Tel: 0634985888, Fax: -, KvK: 51724707
Psychologenpraktijk Mens en Focus is een eerste lijnspraktijk gericht op
behandeling van psychische klachten, partner en relatietherapie en coaching. De werkwijze is voornamelijk vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader, aangevuld met oplossingsgerichte technieken en indien nodig wordt gebruik gemaakt van EMDR. Dit betekent een kortdurende klachtgerichte benadering waarbij wordt stilgestaan bij eventuele patronen die mogelijk in uw leven terugkeren en die u wil doorbreken. De visie van de praktijk is doelgericht en met een duidelijke focus en persoonlijke benadering.
De praktijk is telefonisch te bereiken en daarnaast kunt u zich aanmelden via de website.
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › Psychologenpraktijk Mens en Focus

W-Cure BV

Niet gevestigd in de plaats Gooi, maar wel in de provincie Gelderland.
Veritasweg 5a, 6661 PJ Oosterbeek (Gelderland)
Tel: 026-33 90 604, Fax: 0317-351 494, KvK: 09181451
W-Cure is een psychologie- en psychotherapiepraktijk waar u terecht kunt
voor eerste- en tweedelijns psychologische behandeling.

U kunt zich bij ons aanmelden wanneer u last heeft van bijvoorbeeld somberheid, depressies, dwangklachten, overspannenheid, burn-out, lage zelfwaardering en assertiviteitsproblemen, angst- en stemmingsstoornissen, psychische problemen rondom werk of studie, relatieproblemen of verwerking van ingrijpende gebeurtenissen.

De kwaliteit van de behandeling staat bij ons hoog in het vaandel. Wij streven naar een optimale cliëntvriendelijkheid, kennen een korte wachttijd, hebben avondspreekuren en kunnen zo nodig dagelijks overleggen met o.a. uw huisarts, bedrijfsarts of andere verwijzers.

Onze behandelaars hebben zich gespecialiseerd en gekwalificeerd met alle door de overheid erkende registraties.

Specialisaties
Onze behandelwijze is m.n. gericht op klachtenreductie, werkhervatting en uitvalpreventie. Wij zijn gespecialiseerd in eerste-en tweedelijns psychologie zoals cognitieve gedragstherapie, psychotherapie, groepstherapie, traumabehandeling met EMDR techniek, partner-relatietherapie, arbeidsreïntegratie en mobiliteit. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor psychologische zorg voor kinderen en mediation.

W-Cure richt zich via haar businesspartner Iwema Consultancy BV op consultancy, ziektepreventie voor werknemers, 24-uurs opvang bij calamiteiten en nazorg voor slachtoffers met een landelijke dekking, mede door freelancers in verschillende steden in Nederland. Daarnaast verzorgt W-Cure via Iwema Consultancy coachingstrajecten, begeleiding van veranderingstrajecten, arbeidsreïntegratie en psychologische expertises.

Registraties & Lidmaatschappen
Onze medewerkers hebben de volgende kwalificaties en/of registraties:
Klinisch psycholoog
Psychotherapeut
Eerstelijns-psycholoog
GZ-psycholoog
Psycholoog van Arbeid en Gezondheid
Arbeid en Organisatiepsycholoog
Cognitief Gedragstherapeut
Cognitief Gedragstherapeutisch Medewerker
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
Supervisor en Coach
Mediator
Orthopedagoog

BIG-geregistreerd
NIP-geregistreerd
NVVP-geregistreerd
VGCT-geregistreerd
NMI-geregistreerd
LVSC-geregistreerd
NVO-geregistreerd

Aanmelding
Via het aanmeldingsformulier op www.wcure.nl kunt u zichzelf 24 uur per dag, 7 dagen per week aanmelden voor uw eerste afspraak. Indien u alle gegevens ingevuld heeft en wij deze ontvangen hebben, krijgt u van ons een telefonische uitnodiging voor een intakegesprek. Hiervan krijgt u een schriftelijke bevestiging.

Tegelijkertijd ontvangt u van ons een intakeformulier met het verzoek deze binnen enkele dagen ingevuld te retourneren. Dit formulier helpt ons om een goed zicht te krijgen op (het ontstaan van) uw klachten en daar een adequate behandeling op in te stellen.

De ingevulde en geretourneerde vragenlijst wordt gelezen en beoordeeld door onze Klinisch Psychologen / Psychotherapeuten. Zij zijn hierdoor in staat een goede indicatie te stellen voor een adequaat behandeltraject.

Het intakegesprek wat hier op volgt, heeft u met één van onze behandelaren welke in beginsel ook uw vaste behandelaar blijft in het verdere behandeltraject. De intake en de vervolgafspraken duren ¾ uur.

Uiteraard kunt u zichzelf ook telefonisch aanmelden op 026 – 339 06 04 van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 13.00 uur en van 14.00 – 17.00 uur.
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › W-Cure BV

Kindertherapie Valeska Hoondert

Niet gevestigd in de plaats Gooi, maar wel in de provincie Gelderland.
Bachstraat 7, 6521 EH Nijmegen (Gelderland)
Tel: 06-31504963, Fax: -, KvK: 51901757
In mijn Praktijk voor Ontwikkelingspsychologie en Integratieve
Kindertherapie bied ik hulp aan kinderen met problemen op emotioneel, sociaal en gedragsmatig gebied, en hun ouders. Ook bedoelt voor kinderen die willen leren omgaan met een bepaalde eigenschap (bv hoogbegaafdheid, dyslexie, ADHD). Ik richt me op de kwaliteiten en de belevingswereld van het kind en ik ga uit van de kracht en wijsheid van het kind. Mijn specialiteit is hooggevoeligheid,faalangst,en psychosomatische klachten.
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › Kindertherapie Valeska Hoondert

Psychologiepraktijk drs. Winfried Cornielje

Niet gevestigd in de plaats Gooi, maar wel in de provincie Gelderland.
Industriestraat 4b, 7041 GD S Heerenberg (Gelderland)
Tel: 06 42929227, Fax: -, KvK: -
Psychologische adviesgesprekken, lichaamsgerichte
behandeling/Energie-psychologie/EFT/, Touch for Health, hypno-therapie, mediation.

Vergoeding van consulten is vaak mogelijk indien een aanvullende zorgverzekering is afgesloten.
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › Psychologiepraktijk drs. Winfried Cornielje

Mijnpower

Niet gevestigd in de plaats Gooi, maar wel in de provincie Gelderland.
Laan van Zonnehoeve 220, 7325 AS Apeldoorn (Gelderland)
Tel: 06-44434136, Fax: -, KvK: -
In een paar sessies bied ik klanten handvatten om een leuker leven te
hebben. Ik gebruik NLP tegen angsten, maar help ook bij andere psychische problemen.
Ik heb veel ervaring met mensen rond de dertig die richting willen op het gebied van werk, relatie en meer plezier willen ervaren.

Ook geef ik groepstrainingen in klantvriendelijkheid. Zie ook hiervoor www.gaast.nl .
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › Mijnpower

BOAP

Niet gevestigd in de plaats Gooi, maar wel in de provincie Gelderland.
Oudewand 5, 7201 LJ Zutphen (Gelderland)
Tel: 06-54928359, Fax: -, KvK: -
Profiel


Gerard Weststeijn maakt deel uit van een samenwerkingsverband van psychologen, pedagogen en psychotherapeuten (het M.J. Langeveldcentrum) gericht op hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen. De werkwijze wordt ingegeven door een ‘systemische’ en hermeneutische visie, dat wil zeggen dat psychische klachten niet los te zien zijn van relaties en de omgeving waarin iemand leeft. De bestemming van ieder mens ligt in de verbondenheid met ‘de ander’.
De hulpverlening is laagdrempelig: voor jongeren en jong volwassenen wordt geen of een minimale wachttijd gehanteerd.

Specialisaties

De dienstverlening van BOAP (Buro voor Onderzoek, Advies en Psychotherapie) verzorgt individuele psychotherapie aan kinderen (vanaf 12 jaar), jongeren en jongvolwassenen. Tevens is er de mogelijkheid voor uitgebreid psychologisch onderzoek. In de praktijk is daarvoor werkzaam een psychodiagnostisch medewerkster en een collega gezondheidszorg-psycholoog. Er is veel ervaring en expertise op het gebied van pleegzorg, adoptie en probleemjongeren en een uitgebreide samenwerking met Buro Jeugdzorg en andere instellingen voor jeugdhulpverlening.
De hulpverlening aan volwassenen strekt zich uit tot psychische klachten (angsten en depressieve klachten), die samenhangen met zingevingsvragen (over o.a. verlies, dood, geloof, identiteit en levensfase).

Registraties en Lidmaatschappen

Drs G.S. (Gerard) Weststeijn (1951) studeerde klinische pedagogiek en psychologie aan de R.U te Utrecht. Na zijn opleiding is hij werkzaam geweest in het onderwijs en de gezondheidszorg. Geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog (BIG) en Psychotherapeut (BIG), lid van de Vereniging voor Kinder- en Jeugd Psychotherapie (VKJP), de NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie), de NVVP (Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten) en supervisor (VKJP).

Lid van de Vereniging voor Hermeneutiek (het M.J. Langeveldcentrum). Het gedachtegoed van de Hermeneutiek is uitgangspunt en inspiratiebron voor zijn werkwijze.
zie: www.weststeijn.nl
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › BOAP

Transitie Instituut

Niet gevestigd in de plaats Gooi, maar wel in de provincie Gelderland.
Grebbedijk 30A, 6702 PC Wageningen (Gelderland)
Tel: 0317 - 413 492, Fax: -, KvK: -
Het Transitie Instituut biedt begeleiding aan iedereen die wil werken aan
zijn of haar ontwikkeling.

U wilt:

› meer grip krijgen op uw leven
› leren omgaan met stress en spanningen
› de relatie met uw partner of tussen uw gezinsleden verbeteren
› nieuwe keuzes maken in uw beroepsleven
› begeleiding in persoonlijke of zakelijke conflicten

Veranderen is groeien. U wilt andere, meer bewuste keuzes maken en zelf de leiding over uw leven nemen. U zoekt naar balans maar weet niet precies hoe u dit bereikt. Bent u wél bereid om te investeren in
verandering en groei? Dan kiest u voor begeleiding van het Transitie Instituut.

Het Transitie Instituut begeleidt mensen in het beantwoorden van vragen zoals die van u. Kiest u voor persoonlijke begeleiding zoals coaching, relatietherapie of loopbaanbegeleiding? Of past een training zoals mindfulness beter bij u? Weet u nog niet welke weg u wilt inslaan? Ook dan begeleiden wij u bij het bepalen en realiseren van uw persoonlijke doel.
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › Transitie Instituut

Welzijnspraktijk Zutphen

Niet gevestigd in de plaats Gooi, maar wel in de provincie Gelderland.
Dammanstraat 2, 7203 HT Zutphen (Gelderland)
Tel: 0575785000, Fax: -, KvK: 08212934
Persoonlijke en individuele begeleiding op het gebied van de welzijn.Het gevoel van welzijn hangt heel nauw samen met problemen op het gebied van o.a.

relatie
werk
gewicht
onverwerkte emoties
negatief zelfbeeld

Welzijnspraktijk Zutphen helpt je zoeken naar jouw rode draad van je disbalans!
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › Welzijnspraktijk Zutphen

Psychologische Praktijk Ermelo

Niet gevestigd in de plaats Gooi, maar wel in de provincie Gelderland.
Valkenhof 18, 3853 BR Ermelo (Gelderland)
Tel: 0341 551741, Fax: -, KvK: 08175414
De psycholoog is een vrouw. Zij biedt hulp aan mensen met klachten als
angsten, depressie, overspannenheid (surmenage), burnout, problemen door verlies of trauma, rouwverwerking, problemen in werk of met studie, psychosomatische klachten.
Coaching in werk, studie of levensvragen.
Steekwoorden: inlevend, open, flexibel, humor, beide benen op de grond, niet zweverig.
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › Psychologische Praktijk Ermelo

Op verhaal komen

Niet gevestigd in de plaats Gooi, maar wel in de provincie Gelderland.
Oosterhoutstraat 89, 6843 RL Arnhem (Gelderland)
Tel: 06225467514, Fax: -, KvK: 09215330
Loopbaancoach en trainer: Begeleiding van individuen en groepen, focus op
de loopbaan, middels training en coaching. Wanneer je niet meer weet wat jou drijft, je steeds tegen dezelfde dingen aanloopt, de moed verliest om door te gaan, is het mogelijk om een traject te volgen bij Op Verhaal Komen. Wat je krijgt is: helderheid en daadkracht voor het zetten van stappen. Trajecten zijn kortdurend en intensief. Voor meer info zie www.almasmit.nl
Diensten onbekend
Openingstijden onbekend
Sociale media:
Afbeelding › Op verhaal komen

«« « 1 2 3 4 5 » »»
Online casinoUw advertentie hier? Mail onsUw advertentie hier? Mail onsUw advertentie hier? Mail ons
Ik kwam, ik zocht, ik vond - Julius Caesar / 47 v.Chr. ;)


© JBB Media | Privacy